Ürün sepete eklendi
Aramıza Hoşgeldin!
Welcome Abroad!
Bültene başarıyla üye oldun.
Teşekkürler!
Thank you for subscribing to
our newsletter.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi, aşağıda detaylı bilgileri verilmiş olan SATICI ve ALICI arasında, aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar altında elektronik ortamda kurulmuştur.

SATICI

İsim/Unvan

:

 

Vergi No

:

 

Adres

:

 

Telefon

:

 

Mersis No

:

 

E-Posta Adresi

:

 

ALICI

İsim-Soyisim

:

 

Adres

:

 

Telefon

:

 

E-Posta Adresi

:

 

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne (“Yönetmelik”) uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşmenin Tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanundan ve Yönetmelikten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu Sözleşmenin konusunu; ALICI'nın, PIRLANTİUM’a ait www.pirlantium.com isimli internet sitesinden veya mobil uygulamasından (“Platform”), SATICI'ya ait Mal(lar)ın satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip Mal(lar)ın satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

İşbu Sözleşmenin akdedilmesi Tarafların ayrı ayrı PIRLANTİUM ile akdetmiş oldukları üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup Taraflar işbu Sözleşme konusu Mal(lar)ın satışında PIRLANTİUM’un herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve PIRLANTİUM’un işbu Sözleşme kapsamında Tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

MADDE 3 – TANIMLAR

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler, karşılarında yazılmış olan anlamlara gelecektir:

ALICI: Pırlantium ile yaptığı üyelik sözleşmesi kapsamında www.pirlanitum.com’a üye olan ve belirtilen internet sitesi ve/veya mobil uygulaması üzerinden, SATICI tarafından verilen ilanlarla satışa arz edilen ürünleri satın alan üye

Aracı Hizmet Sağlayıcı: SATICI’ların ürünlerini sunduğu www.pirlantium.com adlı internet sitesini ve (varsa) mobil uygulamasını sağlayan Pırlantium Kuyumculuk Ticaret Limited Şirketi (“PIRLANTİUM” veya “pirlantium.com” olarak da anılacaktır.)

Kanun: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Ön Bilgilendirme Formu: İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesinin elektronik ortamda imzalanmasından önce ALICI’nın işbu Sözleşmeye ilişkin bilgilendirildiği yazı

Platform: PIRLANTİUM’a ait www.pirlantium.com isimli internet sitesi ve (varsa) mobil uygulaması

SATICI: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden ve işbu Sözleşmenin 1. Maddesinde bilgileri bulunan gerçek veya tüzel kişi

Sözleşme: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi

Taraflar: SATICI ve ALICI

Ürün/Mal/Ürünler/Mallar: SATICI tarafından www.pirlanitum.com veya mobil uygulaması üzerinden verilen ilanlarla satışa arz edilen taşınır eşya

Yönetmelik: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

MADDE 4 – ARACI HİZMET SAĞLAYICI “PİRLANTİUM.COM

İşbu Sözleşmenin tarafları ALICI ve SATICI olmakla birlikte; PIRLANTİUM, Yönetmelik kapsamında SATICI’ya ait ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan Aracı Hizmet Sağlayıcı konumundadır.

Aracı Hizmet Sağlayıcı Unvanı

:

Pırlantium Kuyumculuk Ticaret Limited Şirketi

Aracı Hizmet Sağlayıcı MERSİS No

:

0729104368100001

Aracı Hizmet Sağlayıcı Vergi No

:

7291043681

Aracı Hizmet Sağlayıcısı Açık Adresi

:

Gaziosmanpaşa Mahallesi, İran Caddesi, Karum AVM, Apartman No: 21, İç Kapı No: 44, Çankaya/ANKARA

Aracı Hizmet Sağlayıcı Çağrı Merkezi

 

+90 (850) 850 24 40

Aracı Hizmet Sağlayıcı e-posta Adresi

:

info@pirlantium.com

Aracı Hizmet Sağlayıcı KEP Adresi

:

pirlantiumkuyumculuk@hs01.kep.tr

MADDE 5 SÖZLEŞME KONUSU MALIN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI (KDV DÂHİL)

ALICI tarafından satın alınan Mal(lar)ın temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, bedeni vb.) Platform’da, hem ürünün ilanının yer aldığı sayfada; hem de ALICI’ya ait Hesabım>Siparişlerim bağlantısı altında bulunmaktadır. Ürünün özellikleri ve tüm vergiler dâhil satış fiyatı ayrıca aşağıda da ALICI’nın bilgilerine sunulmuştur:

Ürün Kodu ve Adı

Beden

Adet

Birim Fiyatı

Birim İndirimi

Peşin Fiyatı

Vade Farkı

Toplam Satış Tutarı (KDV Dahil)

               

ALICI tarafından Ödenecek Toplam Tutar

 

Kargo bedeli SATICI tarafından karşılanmaktadır.

Ürünlerin ilanlarının yer aldığı sayfada ve Platformun ana sayfasında yer alan fiyatlar ile vaatler, herhangi bir güncelleme yapılana kadar geçerlidir. Belirli bir süre için geçerli olduğu belirtilmiş olan ürünler ise belirtilen sürenin sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 6 ÖDEME VE TESLİM ŞARTLARI

Ürün Bedeli

:

 

Ödeme Şekli ve Planı

:

Kredi Kartı ile …. ay … TL aylık ödeme / KDV Dahil … TL

Vade Farkı

:

 

Vade Farkında Kullanılan Faiz Oranı

:

 

Toplam Sipariş Bedeli

:

 

Sipariş Tarihi

:

 

Ödeme Şekli ve Planı

:

 

Teslimat Adresi

:

 

Teslim Edilecek Kişi

:

 

Satıcının Telefonu

:

 

Fatura Adresi

:

 

Sipariş Tarihi

:

 

Teslim Şekli

:

Alıcıya Teslim

SÖZ KONUSU ÜRÜN BEDELİ, ÖDEME KORUMA SİSTEMİ KAPSAMINDA SATICI ADINA, PIRLANTİUM TARAFINDAN ALICI’DAN TAHSİL EDİLMEKTEDİR. ALICI MALIN BEDELİNİ PIRLANTİUM’A ÖDEMEKLE, ÜRÜN BEDELİNİ SATICI’YA ÖDEMİŞ SAYILACAK VE BİR DAHA ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINA GİRMEYECEKTİR.

MADDE 7 – ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

ALICI, siparişi gereği ödeme yükümlülüğü altına girmesinden ve işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda akdetmesinden önce Platform’un ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder.

ALICI, siparişi gereği ödeme yükümlülüğü altına girmesinden ve işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda akdetmesinden önce, aşağıdaki konularda bilgilendirildiğini kabul eder:

 • SATICI’nın adı/ticaret unvanı, vergi numarası, MERSIS numarası, iletişim bilgileri, açık adresi,
 • Malın tüm vergiler dâhil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi,
 • Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
 • Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler,
 • PIRLANTİUM tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI’ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI’nın bu hususlarda PIRLANTİUM’a verdiği izinler, ALICI’nın kanundan doğan hakları, SATICI’nın kanundan doğan hakları ve bunların nasıl kullanılacağı,
 • Satın alınan Mal(lar)ın ALICI’ya teslimine ilişkin usuller, kargo masraflarına ve Sözleşmenin ifasına ilişkin bilgiler, Tarafların sorumlulukları,
 • ALICI’nın cayma hakkına sahip olmadığı ürünler,
 • ALICI’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI’nın cayma hakkını kaybedeceği,
 • ALICI’nın cayma bildirimini nasıl ve nereye yapacağı, Ürünleri SATICI'ya ne şekilde iade edebileceği ve buna ilişkin tüm mali hususlar,
 • Cayma hakkı olan Ürünler'de, Ürünü cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICI’nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI'ya karşı sorumlu olacağı,
 • ALICI’nın, PIRLANTİUM tarafından zaman zaman uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının detayları,
 • ALICI’nın işbu Sözleşme elektronik ortamda kurulduktan sonra Sözleşmeye Platform’da bulunan Hesabım>Siparişlerim bağlantısından erişebileceği, talep etmesi halinde kendisine e-posta ile gönderilebileceği ve PIRLANTİUM’un da işbu Sözleşmeyi 3 (üç) yıl süre ile saklayabileceği,
 • Uyuşmazlık hallerinde ALICI’nın şikâyetlerini SATICI’ya ve/veya PIRLANTİUM’a iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği.

MADDE 8 – MALIN TESLİMİNE VE TESLİM BORCUNUN İFASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

İşbu Sözleşme, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girer ve SATICI’nın kargo şirketleri vasıtası ile işbu Sözleşme Madde 5’te belirtilen Ürün(ler)i ALICI’ya teslim etmesi ile SATICI borcunu ifa etmiş olur.

Malın teslim masrafları SATICI’ya aittir.

İşbu Sözleşme Madde 5’te belirtilen her bir ürün, ödemenin gerçekleşmesinden sonra, (malın tesliminin imkânsızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla) 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Platform’da ve Ön Bilgilendirme Formu’nda taahhüt edilen süre içerisinde, ALICI tarafından belirtilmiş olan teslimat adresine bağlı olarak ALICI’ya veya onun gösterdiği üçüncü bir kişiye teslim edilir. SATICI’nın 30 (otuz) günlük yasal süre içerisinde malı teslim etmemesi halinde ALICI Sözleşmeyi feshedebilir.

Platform’da “tahmini teslimat tarihi” şeklinde belirtilen teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu ürünler mevzuatta belirtildiği üzere en geç 30 (otuz) gün içerisinde ALICI’ya teslim edilecektir. ALICI’nın veya teslim edilecek kişinin teslim anında adreste bulunmaması durumunda ALICI'nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir.

Malın bedeli herhangi bir nedenle ALICI tarafından ödenmez veya ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI malı teslim borcundan kurtulmuş kabul edilir.

Malın SATICI tarafından kargoya verilmesinden sonra; ancak ALICI tarafından teslim alınmasından önce ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde kargo bedelinden ALICI sorumludur.

Malın tesliminin imkânsız hale gelmesi durumunda SATICI, bunu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde ALICI’yı bilgilendirecek ve ALICI’dan bahsi geçen Ürüne ilişkin tahsil edilen tüm ödemeleri, bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde ALICI’ya iade edecektir. Malın stokta bulunmaması ve üretiminin tekrar yapılamıyor olması halinde SATICI siparişi iptal edecek ve ALICI’yı bilgilendirecektir. Bu durumda da, ALICI’nın yapmış olduğu ödemelerin iadesine ilişkin işbu maddede belirtilen prosedür işletilecektir. İlgili mevzuat gereği, Malın stokta bulunmaması durumu, tek başına mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez.

ALICI, Platform üzerinden vereceği siparişlerde birden fazla mağazadan aynı sepet içerisinde sipariş verebilecektir. ALICI’nın birden fazla mağazadan vereceği siparişler için birden fazla fatura kesilebilecektir. ALICI, birden fazla mağazadan yaptığı alışverişlerde, farklı satıcılar tarafından kendisine birden fazla fatura kesilerek gönderilmesini kabul eder. ALICI’nın farklı mağazalardan aldığı ürünlerin teslimatı mevzuattaki yasal süre içerisinde kalmak koşuluyla farklı zamanlarda gerçekleştirilebilecektir.

MADDE 9 – ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

ALICI, işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda akdetmeden önce, Platform’da işbu Sözleşme konusu Mal(lar)ın temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimatı, cayma hakkı, SATICI’ya ilişkin bilgileri, uyuşmazlıkların çözümü ve Ön Bilgilendirme Formu’nda yazılı diğer tüm hususları okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

ALICI, işbu Sözleşme konusu ürün kargo şirketi tarafından kendisine ulaştırıldığı anda ve teslim almadan önce muayene edecek; tahrip olmuş, ambalajı yırtılmış, ezik, kırık vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan ürünü teslim almayacaktır. Aksi halde sorumluluk ALICI’ya aittir.

ALICI, teslim almış olduğu mala ilişkin cayma hakkını kullanacaksa Malı kullanmayacak, SATICI’ya faturası ile birlikte iade edecektir.

Herhangi bir nedenle işbu Sözleşme konusu Mal bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde SATICI’nın Sözleşme konusu Malı teslim yükümlülüğü sona erecektir. ALICI bunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin ALICI, SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI’nın cayma hakkını kullandığı veya her ne sebeple olursa olsun satın almış olduğu malın bedelinin ALICI’nın banka hesabına iade edilmesinin gerektiği durumlarda, kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı ve/veya PIRLANTİUM’u sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satın alınmış olan malın ALICI’ya teslim edilmesinden sonra, ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusuru olmaksızın yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile, banka veya finans kuruluşunun malın bedelini SATICI’ya ödememesi halinde ALICI, kendisine teslim edilmiş olan malı 3 (üç) gün içinde SATICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Böyle bir durumda malın SATICI’ya iade edilmesine ilişkin teslimat masrafları ALICI’ya ait olacaktır.

MADDE 10 – SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

SATICI, işbu Sözleşme konusu malı sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilmiş ve taahhüt edilmiş olan niteliklere uygun, her türlü ayıptan ari, standartlara uygun bir şekilde ve varsa garanti belgesi ile birlikte, ilgili mevzuat kapsamında ALICI’ya teslim edecektir.

SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu malı süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya buna ilişkin bildirim yapmakla yükümlüdür.

Sipariş edilmeyen malların gönderilmesi durumunda, ALICI’ya karşı herhangi bir hak ileri sürülemez. Bu hallerde, ALICI’nın sessiz kalması ya da malı kullanmış olması, Sözleşmenin kurulmasına yönelik kabul beyanı olarak yorumlanamaz.

MADDE 11 – ALICI’NIN CAYMA HAKKI

ALICI, hiçbir hukuki ve/veya cezai sorumluluk üstlenmeksizin, satın almış olduğu Malı, Malın kendisine teslim edildiği tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. ALICI, malı satın almasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün

esas alınır.

ALICI, cayma süresi içerisinde cayma hakkını kullandığında dair bildirimi, Platform üzerinden yapacağı işlemle Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya ve SATICI’ya ulaştırır. ALICI, “pirlantium.com”da yer alan Hesabım>Siparişlerim>İade Et bağlantılarına tıklayarak cayma bildirimini yapabilir. Cayma bildiriminin alınmış olduğu e-posta ile ALICI’ya bildirilecektir.

ALICI’nın, yukarıdaki maddede anlatıldığı şekilde cayma hakkına ilişkin bildirimi Platform üzerinden yönelttiği andan itibaren, 10 (on) gün içinde malı eksiksiz ve hasarsız olarak, etiketi çıkartılmamış şekilde SATICI’ya geri göndermesi gerekmektedir. Mal ile birlikte teslim edilmiş olan kutu, aksesuar, ambalaj, hediye, promosyon ürün vb. diğer ürünler var ise ALICI’nın bunları da eksiksiz ve hasarsız olarak iade etmesi gerekmektedir. Mal ile birlikte fatura da gönderilmişse ALICI, faturayı da mal ile birlikte iade etmelidir.

ALICI, iade etmek istediği malı SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi/şirketleri ile gönderecektir. ALICI, her bir siparişi için SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketini, Platform üzerinden Hesabım>Siparişlerim bağlantılarını tıklayarak öğrenebilir. ALICI iade edeceği malı SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi ile SATICI’ya gönderdiği sürece, iade kargo bedeli SATICI’ya aittir. ALICI’nın iade edeceği malı SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan veya kaybolmadan SATICI sorumlu değildir.

SATICI, Malın iade için belirttiği kargo şirketi aracılığıyla kendisine geri gönderilmesi kaydıyla, ALICI’nın cayma hakkını kullanıldığının bildirilmesinden itibaren 14 (on dört) gün içinde Mal bedelini ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür. SATICI, tüm geri ödemeleri, ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapacaktır.

ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Herhangi bir tereddüte mahal vermemek adına belirtilmelidir ki, PIRLANTİUM, İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDA “ARACI HİZMET SAĞLAYICI” KONUMUNDADIR VE İŞBU SÖZLEŞMENİN TARAFI DEĞİLDİR. BU NEDENLE ALICI’NIN PIRLANTİUM’A KARŞI CAYMA HAKKI YOKTUR VE ALICI, PIRLANTİUM’DAN BEDEL İADESİ VEYA ÜRÜN DEĞİŞİMİ TALEP EDEMEZ.

MADDE 12 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

ALICI, ilgili mevzuat uyarınca, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya PIRLANTİUM’un kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

İşbu hüküm kapsamında, ALICI’NIN SATICI İLE İLETİŞİME GEÇEREK, PİRLANTİUM.COM’DA BULUNMAYAN BİR BEDENDE SİPARİŞ VERMESİ VE BU ÜRÜNÜN ALICI’NIN TALEBİ VE SİPARİŞİ ÜZERİNE ALICI’YA ÖZEL ÜRETİLMESİ HALİNDE ALICI BU ÜRÜNE İLİŞKİN CAYMA HAKKINI KULLANAMAYACAKTIR.

MADDE 13 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Kanun ve Yönetmelik kapsamında satılan Mal(lar)a ilişkin sorumluluk bizzat SATICI’ya aittir. Bununa birlikte ALICI, satın almış olduğu Mala ilişkin şikâyetinin olması halinde bunu SATICI’ya doğrudan veya PIRLANTİUM üzerinden iletebilir.

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında ve bundan doğacak uyuşmazlıkların çözümünde, her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değerlere kadar, Kanun kapsamında, ALICI’nın Malı satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki il veya ilçe Tüketici Hakem Heyetleri yetkilidir. Söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 14 – MALIN FİYATI

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, işbu Sözleşmede ve Ön Bilgilendirme Formu’nda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme e-postası ve Ürün ile birlikte ALICI’ya gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. SATICI veya PIRLANTİUM tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

Madde 15 - TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın uğradığı zarar ve ziyandan ALICI sorumlu olacaktır.

MADDE 16 - BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır.

ALICI, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda SATICI'nın ve PIRLANTIUM’un resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, işbu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 17 - YÜRÜRLÜK

17 (on yedi) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, işlem tarihinde, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası ALICI’nın Platform üzerindeki üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca e-posta ile de gönderilebilecektir.

SATICI

ALICI

 

______________

 

______________